facebookstravalogo

Sponsorbeleid WSVO

De relatie met onze leden dient verstevigd te worden door middel van het beschikbaar stellen van faciliteiten, waaronder materialen zoals bijv. kleding, maar ook door het organiseren van activiteiten die niet direct verband houden met de fietssport.
We dienen er naar te streven om voor onze leden méér te kunnen betekenen dan louter alleen een fietsvereniging te zijn. Dergelijke zaken zullen er toe bijdragen dat de betrokkenheid en de herkenning met de clubidentiteit wordt bevorderd. om bovenstaande doelstellingen te verwezenlijken.
Deze activiteiten kunnen van allerlei aard zijn, maar dienen in ieder geval te passen binnen de normen en waarden die onze vereniging nastreeft.
Het beschikbaar stellen van kleding, tegen gereduceerde prijs, en het organiseren van extra activiteiten is een kostbare aangelegenheid die niet uit de contributiebijdragen betaald kan worden; het lidmaatschap dient voor iedereen betaalbaar te zijn. Middels sponsoring kunnen aanvullende financiële middelen worden gevonden hiervoor. Deze sponsorbijdragen, financieel en of materieel, zullen het mede mogelijk maken om bovenstaande doelstellingen te realiseren.

Uitgangspunten

 • Zoveel mogelijk onafhankelijk zijn van sponsoring; het eventueel wegvallen van een sponsor moet geen financiële consequenties hebben voor het dagelijks reilen en zeilen. De primaire activiteiten van de vereniging, zoals het verzorgen van trainingen en deelname aan toertochten dienen uit contributiebijdragen betaald te kunnen worden. Dat neemt niet weg dat sponsorbijdragen wel een wezenlijk onderdeel van de begroting vormen. Dankzij de sponsorbijdragen kan de vereniging diverse extra’s bieden zoals clinics, trainingskampen en clubkleding tegen een gereduceerd tarief .
 • Hechten aan continuïteit in sponsoring. We hebben liever een minder grote sponsor die zich voor een aantal jaren aan de vereniging wil binden dan een grotere sponsor voor een korte periode.
 • Tenslotte dienen de vereniging en de sponsor bij elkaar te passen. Wij bieden ruimte voor ontspannen fietsen maar ook voor het realiseren van persoonlijke prestaties. Voor elk niveau is gezelligheid en rekening houden met elkaar de rode draad. De vereniging richt zich voornamelijk op de toerrijder die net iets meer meer wil dan alleen maar rondjes rijden. De ambitie is gericht op het beste uit jezelf halen. Je conditie verbeteren zodat je sneller kunt fietsen en/of langere afstanden kunt fietsen. Daarnaast moet het mogelijk zijn om je voor te bereiden op wielerwedstrijden in KNWU verband. Dat is echter niet het primaire doel. Niet iedere fietser zal een topwielrenner (willen) worden, wel kan iedere fietser de optimale prestaties bij zijn of haar eigen niveau opzoeken. De sponsoren die we zoeken moeten zich in deze aanpak kunnen herkennen.

Daarvoor kennen we 3 niveau’s van sponsoring, namelijk de clubsponsoren, evenementsponsoren en sponsorleden.

Sponsorvormen

Clubsponsoren
Clubsponsoren zijn de grotere sponsoren. Ze krijgen een full package aan presentatiemogelijkheden. Clubsponsoren gaan een overeenkomst aan voor minimaal 3 jaar. Clubsponsoren betalen een jaarlijkse bijdrage van min. € 250, afhankelijk van de grootte waarop zij op de clubkleding willen verschijnen.

Evenementsponsoren
Evenementsponsoren zijn sponsoren die alleen een specifiek evenement willen ondersteunen. Dit kan middels zowel financiële steun als in natura (bijv. sportvoeding e.d.). Evenementsponsoren krijgen volledige presentatiemogelijkheden vooraf aan het evenement als tijdens het evenement.

Sponsorleden
Sponsorlid is eigenlijk een combinatie van sponsor en lid. Voor leden die een eigen onderneming hebben (of sponsoren die lid willen worden) is dit een ideale mogelijkheid om het sportieve en zakelijke te combineren. Het sponsorlidmaatschap kost slechts € 150 per kalenderjaar. Net als bij een normaal lidmaatschap kan het jaarlijks worden opgezegd. Een sponsorlid heeft alle rechten (en plichten) die ook een gewoon lid heeft.

Daarbij houden we de belangen van de sponsor in het oog:

 • ontwikkelen van een sterke bedrijfsidentiteit,
 • het presenteren van een duidelijke waardepropositie
 • en, als gevolg daarvan, het vergroten en versterken van hun reputatie.

Secundair:

 • merkbetrokkenheid creëren (merkvoorkeur)
 • interne betrokkenheid verhogen (trots op het bedrijf)
 • het sociale gezicht van het bedrijf laten zien (sympathie)
 • versterken van het merkimago
 • zichtbaarheid van het bedrijf vergroten (publiciteit)

Vaak zijn het logo en/of de naamsbekendheid belangrijk, maar de belangrijkste reden om sponsoractiviteiten te ontplooien is de kans om het verhaal van het bedrijf voor het voetlicht te brengen en een sponsorschap betekenis en inhoud te geven.

Clubsponsoren Evenementsponsoren Sponsorleden Vrienden van
Termijn 3 jaar evenement 1 jaar 1 jaar
Kosten vanaf € 250 t.b. € 150 € 20
Wat

Toegang tot evenementen en tochten (2 pers.)

Lidmaatschap 1 vertegenwoordiger

Presentatie op:

-     Website (logo + link)

-     Nieuwsbrieven

-     Aankondigingen

-     Banner/bord & omroepreclame bij evenementen.

-     Clubkleding (min. 15x5 cm)

-     Promotionele ondersteuning door wedstrijdrijders

Toegang tot het betreffende evenement (2 pers.)


Presentatie op:

-       Website (logo + link)

-       Nieuwsbrieven

-       Aankondigingen

-       Banner/bord

-       Omroepreclame

Per evenement

Toegang tot evenementen en tochten (2 pers.)

Lidmaatschap 1 vertegenwoordiger

Presentatie op:

-       Website (logo + link)

-       Nieuwsbrieven

-       Aankondigingen

-       Mogelijkheden tot extra uitingen bij evenementen met korting tov evenement sponsoren

Mogelijkheid om basis clubkleding set af te nemen tegen clubprijs.