facebookstravalogo

GEZOND

Voor iedereen geldt dat bewegen gezond is. Er wordt door verschillende instanties steeds op gehamerd, dat we meer moeten bewegen met elkaar, omdat wij als bevolking steeds ongezonder leven. Vooral door verkeerde voeding en te weinig bewegen. Dat bewegen kan op verschillende manieren en wij als sportvereniging, zien dat ons ledental steeds verder groeit en mensen het advies dus ter harte nemen. Vooral onder de jeugd is er veel animo om te sporten en er is een groot aanbod aan sporten waaraan kan worden deelgenomen.

LAAGDREMPELIG

Maar wat als sporten niet vanzelfsprekend is? Want sommige sporten vragen nogal wat van je; je moet contributie betalen, je moet een sportoutfit hebben en soms moet je ook nog extra investeren in sportmiddelen, zoals bij ons ‘een fiets’. De eerste twee hebben wij als vereniging goed voor elkaar; door een aantal de sport een warm hart toedragende sponsoren, kunnen wij al jaren de contributie laag houden (junioren betalen bij ons € 3,50 en senioren € 5,17 per maand). Daarnaast hebben wij met de bijdrage van die sponsoren een kledingfonds in het leven geroepen die het mogelijk maakt om leden bij aanvang een basistenue cadeau te doen en overige kleding met korting te kunnen aanschaffen.

Echter die ‘fiets’ is nog steeds een struikelblok qua investering voor velen.... Weliswaar konden wij tot op heden af en toe putten uit de verhuurvoorraad van een sponsor, maar die zijn in drukke tijden (seizoen) niet altijd beschikbaar.

Kijkend naar onze visie & missie is het de vereniging er veel aan gelegen om de fietssport in Ooststellingwerf laagdrempelig aan te bieden, daarom bedachten wij twee jaar geleden een plan om verenigingsfietsen aan te schaffen en deze in bruikleen te geven aan hen voor wie de aanschaf van een eigen fiets te grote aanslag op het budget is. Via Stichting Bercoop Fonds, Stimuleringsfonds Rabobank en het Iepen Mienskip Fûns van de Provincie en eigen middelen en onze sponsor Kramer Fietsservice hebben wij 21 fietsen aangeschaft (MTB, Race- en Gravel) in verschillende maten om het mogelijk te maken zoveel mogelijk inwoners van de gemeente van de sport te kunnen laten genieten. (PS voor zover bekend, zijn wij de eerste vereniging in NL die dit mogelijk maakt)

We gaan ‘duurzaam fietsen in Ooststellingwerf’.

Met Stichting Scala is een samenwerking opgezet om mensen de gelegenheid te bieden zich aan te melden voor dit project. In verband met de privacy willen wij als vereniging niets met de financiële kant van mensen te maken hebben. Bij Stichting Scala komt een groot deel van de doelgroep toch al voor ondersteuning en zij kunnen een voucher verstrekken, zodat wij alleen nog de fiets in bruikleen hoeven te geven. De fietsen worden centraal opgeslagen en onderhouden door de vereniging en de gebruiker kan hem daar afhalen voor het sporten.

https://scala-welzijn.nl/

PS Informeer even bij ons of er een fiets in je maat beschikbaar is ()